01 IMG 6399 Janusz Górnicki CopyW związku z mikroprojektem pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, w dniu 12 kwietnia 2017 r., w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało warsztaty dotyczące Realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Podczas spotkania omówiono:

• zasady dotyczące sprawozdawczości, kwalifikowalności i rozliczania wydatków,
• działania promocyjne i informacyjne/ zmiany w realizacji mikroprojektów/ kontrola na miejscu, wizyty sprawdzające,
• przygotowanie raportu z realizacji mikroprojektu za pomocą Generatora Wniosków i Rozliczeń

Uczestnikami warsztatów byli beneficjenci mikroprojektów indywidualnych w tym ze strony Województwa Podkarpackiego – koordynatorzy projektu (Monika Maślanka-Preneta i Ewa Kułak).

Tekst: Monika Maślanka-Preneta
Fot. Janusz Górnicki

logo unesco

Mikroprojekt INT/EK/KAR/1/I/A/0002 pt. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”.