180208 spotkanieW dniu 29 stycznia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w Rzeszowie, w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie robocze wszystkich Partnerów projektu Szlak Kultury Wołoskiej realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020.

Podczas spotkania omawiano problemy, jakie wynikły podczas realizacji projektu, dotychczasowe działania oraz plany dot. najbliższych wydarzeń w projekcie.