przeglad karpacki„Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny” to bezpłatny periodyk ukazujący się w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”, którego liderem jest Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.

W kolejnym numerze „Przeglądu” znów szereg tematów związanych z obszarem karpackiego polsko-słowackiego pogranicza. Jest kilka materiałów opisujących tradycje, przesądy i zwyczaje wigilijne, podobnie jak i tak różnorodną zawartość stołów tej wieczerzy.

Jest także o materialnej spuściźnie, którą zostawili nam dawni mieszkańcy tych terenów: architekturze bojkowskiej i wypływająca z niej potrzebie zachowania dawnej, regionalnej architektury drewnianej na obszarze Karpat. Jest o zakopiańskiej „szkole Kenara”, bez której trudno sobie wyobrazić polską rzeźbę XX wieku. Jest także o krywulkach, tak ważnym elemencie stroju kobiety, jak i obiektach wpisanych na Listę UNESCO po słowackiej stronie. Przeczytacie o mini skansenie w Zyndranowej, kamiennych śladach śląskiej historii, a także o Władysławie Orkanie, ciut zapomnianym poecie ludu wiejskiego. A na koniec będziecie mogli odbyć spacer ścieżką w koronach drzew na Słowacji.