160 logo programuW dniach 02-03.03.2017 r. odbyło się w Preszowie spotkanie robocze koordynatorów projektu flagowego pn. Szlak Maryjny (”Światło ze Wschodu”) realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. W trakcie spotkania poszczególni partnerzy przedstawili pokrótce realizowane przez nich zadania w projekcie, co zaowocowało ustaleniem wspólnych działań i ich koordynacją.

Partner Wiodący przybliżył zasady obowiązujące podczas realizacji projektu, w tym dotyczące sprawozdawczości oraz promocji projektu. Ponadto każdy z partnerów otrzymał 2 egzemplarze podpisanych umów partnerskich (w polskiej i słowackiej wersji językowej).

800x167 interreg Pl Sk Podkarpackie

 

Anna Lorynowicz
Autorzy zdjęć: František Pollák i Soňa Kožárová.