logo rozeta finalZamówienie dotyczy przeprowadzenia audytu finansowego projektu„Świat karpackich rozet –działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, w części dotyczącej Województwa Podkarpackiego (B1).

Termin składania ofert upływa 20 lutego 2019 r. godz. 8:00.

UWAGA: Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i tym samym przedmiotowe postępowanie ponownie zostanie przeprowadzone.

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe318 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe- załączniki.docx)Załączniki255 kB