logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

160 biura

160 logo mpr

160 logo programu Copy

logo podkarpackie Copy

 

 

logo greenvelo jpg Copy

 

baner unesco

05 pierwsza wojna szlak

 

Turystyka w regionie

wrota-tury

190425 strazgranOd 1 do 5 maja w okolicach Wołosatego w Bieszczadach zostanie uruchomione miejsce odpraw granicznych poza czynnymi przejściami granicznymi. Turyści zainteresowani przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy w ww. miejscu, muszą spełnić takie same warunki jak podczas kontroli w przejściu granicznym.

Podstawą do przeprowadzenia odprawy granicznej poza czynnymi przejściami granicznymi jest zgoda Głównych Pełnomocników Granicznych Polski i Ukrainy udzielona w oparciu  art. 9 Umowy z dnia 18 maja 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych

Odprawa graniczna poza czynnymi przejściami granicznymi zostanie przeprowadzona w obrębie Przełęczy Beskid pod Menczyłem, na drodze pomiędzy miejscowościami Wołosate po polskiej stronie i Łubni

Odprawa graniczna poza czynnymi przejściami granicznymi zostanie przeprowadzona w obrębie Przełęczy Beskid pod Menczyłem, na drodze pomiędzy miejscowościami Wołosate po polskiej stronie i Łubnia na Ukrainie od 1 do 5 maja br. w godzinach 9-18 (czasu warszawskiego).

Przekraczać granicę będą mogły wszystkie osoby niezależnie od posiadanego obywatelstwa na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

Turyści będą mogli przekroczyć granicę pieszo oraz na rowerze.

Każdy podróżny będzie musiał przejść kontrolę polskich i ukraińskich służb - granicznych oraz celnych.

Obywatele państw Unii Europejskiej muszą posiadać ważny paszport, a obywatele Ukrainy ważny paszport oraz wizę lub dokument pobytowy jeśli jest wymagany, bądź zezwolenie MRG.

Na drodze prowadzącej do miejsca przekroczenia granicy zostaną wprowadzone tymczasowe ograniczenia w ruchu. Należy stosować się do poleceń i komunikatów służb czuwających nad bezpieczeństwem. 
To wyjątkowo atrakcyjne turystycznie miejsce – w niedalekiej odległości położony jest najwyższy szczyt polskiego pasma Bieszczad – Tarnica (1346 m.), a po obu stronach granicy zlokalizowane są Parki Narodowe (Bieszczadzki po polskiej oraz Użański po ukraińskiej stronie).

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/32647,Odprawa-graniczna-w-Bieszczadach.html