180917 logo pwMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym "Przedsiębiorcze Bieszczady - szanse dla MŚP". Spotkanie odbędzie się 21 września 2018 roku o godzinie 11.00 w hotelu Pałac Olszanica w Olszanicy.

Spotkanie rozpocznie i wprowadzi zebranych w tematykę Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Później nastąpi seria prelekcji:

- Razem można więcej - wykorzystanie walorów Bieszczad w tworzeniu sieciowych produktów turystycznych - przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o dofinansowanie - Katarzyna Józefowicz, Sebastian Głąbiki - eksperci PARP;

- Green Velo i nie tylko - preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki - Michał Pękalski - kierownik Funduszu Pożyczkowego MARR S.A.

- Działaj lokalnie - wsparcie dla przedsiębiorców z Bieszczad - Małgorzata Jarosińska - Jedynak - dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Rejestracja pod adresem:  https://www.polskawschodnia.gov.pl/rejestracja-na-spotkanie-przedsiebiorcze-bieszczady-szanse-dla-msp/