180323 parkiNagrodzono laureatów IV wojewódzkiego etapu XVII edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Dziewięć ekip - reprezentujących szkoły gimnazjalne z terenów poszczególnych parków krajobrazowych, położonych na terenie województwa podkarpackiego otrzymało dyplomy oraz narody, które wręczyła wicemarszałek Maria Kurowska oraz Jerzy Wolski dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Zwycięską drużyną okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej pod opieką Beaty Owoc. Młodzież ta będzie reprezentować województwo podkarpackie na etapie ogólnopolskim Konkursu, który będzie organizowany w czerwcu przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski. Jego celem jest między innymi zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ochrony środowiska w tym ochrony przyrody, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu. Udział w konkursie obok poszerzenia wiedzy uczestników winien kształtować proekologiczne postawy młodego pokolenia. W konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych z gmin wchodzących w skład parków krajobrazowych i ich otulin.

Nagrody były współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Konkursowe zmagania uświetnił swoim występem zespół hejnalistów „Tropem Wilka” z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku z Panią Dyrektor Jadwigą Szylak.

Departament Ochrony Środowiska UMWP