180307 gmina przyjazna CopyPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w ramach promocji turystyki rowerowej, od 2012 r. jest organizatorem Ogólnopolskiego konkursu "Gmina Przyjazna Rowerzystom" - w tym roku zaprasza do udziału w VII jego edycji!

Konkurs promuje gminy, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie rowerowych imprez, wydają rowerowe mapy i przewodniki.

Przewiduje się następujące kategorie:

- gmina wiejska,

- gmina miejska,

- gmina miejsko-wiejska

- gmina miejska na prawach powiatu

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA na stronie: www.narowerze.pttk.pl

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z dokumentacją należy przesyłać do 10 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny,
00-075 Warszawa,
ul. Senatorska 11
z dopiskiem "Gmina Przyjazna Rowerzystom”

Wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronie do 5 września 2018 r. Laureaci zostaną uhonorowani certyfikatami wręczanymi we wrześniu 2018 r.,w trakcie Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach.

Nagrody:

Gmina, która uzyskała trzykrotnie certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom może w VII edycji ubiegać się o nagrodę Grand Prix, a wśród nagród znajda się m. in.:

- Rower ze wspomaganiem elektrycznym ufundowany przez Trybeco sp z o.o.

- Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów firmy IBOMBO

- Nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Voucher na zaprezentowanie gminy na stoisku „Rowerem przez Polskę” podczas Międzynarodowych Targów Bike-Expo ufundowany przez Targi Kielce

- Wykonanie aplikacji 3D promującej oferowane przez gminę atrakcje dla rowerowych turystów ufundował Związek Powiatów Polskich