Światowe Dni Turystyki w ujęciu ogólnopolskim i regionalnym – o tym rozmawiano dziś w urzędzie marszałkowskim województwa podkarpackiego w Rzeszowie na spotkaniu, w którym uczestniczył wiceminister sportu i turystyki Dawid Lasek.

Za organizację obchodów Światowego Dnia Turystyki w ujęciu wojewódzkim odpowiedzialny jest Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowania odbywają się w ścisłej współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, Urzędem Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną.

Reprezentanci wszystkich ww. partnerów zebrali się na spotkaniu w celu omówienia organizacji tegorocznych obchodów. Z ramienia zarządu województwa podkarpackiego, w spotkaniu udział wziął wicemarszałek Bogdan Romaniuk, który przywitał przybyłych oraz zainicjował obrady, podczas których skupiono się przede wszystkim na ustaleniu całej koncepcji organizacyjnej.

Regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki to przedsięwzięcie, które składać się będzie z dwóch części. W pierwszej zostanie zorganizowana konferencja nt. klasteringu w turystyce, obejmująca prezentację dobrych praktyk z kraju i zagranicy. Natomiast w drugiej części odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone przez ministra sportu i turystyki oraz marszałka województwa podkarpackiego honorowe odznaki „Za Zasługi dla Turystyki” i statuetki marszałka za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji. Wydarzeniu będzie towarzyszyć ponadto prezentacja atrakcji turystycznych regionu, którą zorganizuje PROT.

 
Zofia Sumara
Kancelaria Zarządu
fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP