Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Turystyka

O promocji GREEN VELO podczas konferencji w Warszawie

W Warszawie podsumowano realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, który obejmował złożoną kampanię promocyjną Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Z tej okazji, przedstawiciele województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego spotkali się na ogólnopolskiej konferencji prasowej w ubiegły piątek, 18 grudnia.

Województwo podkarpackie – partnera projektu – na konferencji reprezentował wicemarszałek Bogdan Romaniuk. Oprócz przedstawicieli pozostałych czterech województw, w wydarzeniu udział wzięli także liczni goście, na czele z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adamem Hamryszczakiem oraz zastępcą prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariuszem Szewczykiem.

W pierwszej części konferencji omówiono przebieg realizacji projektu oraz podsumowano wszystkie działania kampanii promocyjnej Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Przedstawiciele każdego regionu przedstawili również swój zakres realizacji budowy trasy rowerowej oraz poziom atrakcyjności turystycznej danego województwa. Wicemarszałek Bogdan Romaniuk omówił przebieg szlaku na Podkarpaciu:

Długość trasy przebiegającej przez województwo podkarpackie wynosi 458 km i przebiega przez 12 powiatów. Powstało pięć nowych obiektów mostowych, zaś dwa wyremontowano. Koszt całości projektu inwestycyjnego w naszym województwie wyniósł około 74 mln 650 tys. zł. Wśród najważniejszych inwestycji wymienić należy przede wszystkim budowę nowych utwardzonych ścieżek rowerowych, wspomnianych już obiektów mostowych, remonty istniejących dróg bitumicznych oraz utwardzenie dróg gruntowych. Niewątpliwie, na powstaniu szlaku Green Velo skorzystają lokalne samorządy oraz podkarpaccy przedsiębiorcy, dla których rowerzyści stanowią docelową grupę klientów. Zwiększony ruch rowerowy wygeneruje ponadto wzrost powstawania mikro- i małych przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze turystyki – mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

W drugiej części spotkania został podpisany list intencyjny przez przedstawicieli wszystkich województw oraz partnerów strategicznych. List ma za zadanie powołanie formy organizacyjnej w postaci klastra – jest to początek kontynuacji działań promocyjnych związanych ze szlakiem Green Velo w nadchodzących latach.

Paweł Krzywonos
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP