W dniach od 9-10 kwietnia 2015 r. oddział turystyki Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej zorganizował spotkanie z branżą turystyczną. Na spotkaniu byli obecni Maria Michur-Ziemba (z-ca dyrektora departamentu), Agata Sarna (kierownik oddziału turystyki) oraz Janusz Górnicki (oddział turystyki)  oraz Miron Mikita (prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Świdniku), Bogusław Pleskacz (radny miasta i gminy Ustrzyki Dolne), Jacek Łeszega (radny powiatu bieszczadzkiego), Stanisław Orłowski (prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”), Krzysztof Staszewski (prezes stowarzyszenia „Pro Carpathi”), Sebastian Szałaj (portal „Dziki Beskid”), Izabela Dziubek i Anna Brzechowska-Rębisz (PROT) oraz przedstawiciele Karpackiego Klastra Turystycznego: Agnieszka Wieleba-Maślany, Janusz Demkowicz.

W pierwszej części warsztatów poświęconej wystąpieniom i prezentacjom gości zaprezentowano uwagi Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” dotyczące ruchu turystycznego w Bieszczadach. Radni powiatu bieszczadzkiego oraz gminy Ustrzyki Dolne zaprezentowali pomysły jego zaktywizowania na terenie powiatu. Ważnym elementem spotkania było przestawienie nowego produktu turystycznego, jakim jest uruchomienie przewozów drezynami rowerowymi w maju na nieczynnej linii kolejowej Zagórz-Krościenko. Przedstawicielki PROT poinformowały o działaniach stowarzyszenia oraz  o aktualnie realizowanych projektach.

Efektem spotkania było uzgodnienie z Karpackim Klastrem Turystycznym i Stowarzyszeniem Pro Carpathia złożenia wspólnego wniosku w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja. W ramach projektu będzie założone finansowanie 6 wydarzeń cyklicznych: 3 odsłony imprezy promującej zimową turystykę aktywną „Alaska daleko… PODKARPACKIE tuż, tuż” oraz 3 imprezy letnie: „Kresowa Offensywa Kulturowa”, „Karpaty zaklęte w drewnie”, „Karpackie spotkanie ludzi drogi”.

Kolejny projekt uzgodniony z obecnym na spotkaniu Mironem Mikitą, prezesem  Agencji Rozwoju Regionalnego w Świdniku, będzie dotyczyć promocji drewnianych obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim.

Uczestnicy warsztatów, dziękując za zorganizowanie spotkania, zaapelowali o organizację podobnych spotkań w przyszłości. Zwrócili się również z prośbą o interwencję w sprawie udrożnienia tras komunikacyjnych w Bieszczadach przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Dotyczy to m.in. odpowiedniego oznakowania dróg i mostów (z oznakowaniem 6 t., 10 t., 15 t.) tablicami informacyjnym „Nie dotyczy autobusów” w miejscach szczególnie atrakcyjnych, a dotąd blokowanych zakazami przejazdu. Brak uporządkowania tych kwestii uniemożliwia podróżowanie przyjeżdżających dużymi autokarami turystów z kraju i z zagranicy. W związku z tym ustalono z Departamentem Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego organizację spotkania władz powiatu bieszczadzkiego wraz Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich celem omówienia możliwości podjęcia stosownych działań. Na spotkaniu zauważono także, że w regionie brakuje znaków drogowych kierujących do obiektów UNESCO.

W dyskusji na temat jakości pracy Centrów Informacji Turystycznych stwierdzono, że brakuje szkoleń dla pracowników, a także, że brakuje bogatych w informację materiałów promocyjnych w różnych wersjach językowych, jak również osób ze znajomością języków obcych pracujących w branży turystycznej. Przykładowo, w roku obecnym w samych Bieszczadach zakontraktowano pobyty ponad 15 tys. turystów z Niemiec. Ustalono więc, że szkolenia dla pracowników Centrów Informacji z zakresu obsługi klienta i krajoznawstwa zorganizuje i przeprowadzi PROT.