W dniu17 marca br., o godz. 10.00w Sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące założeń konkursu finansowanego w ramach PO Polska Wschodnia Działanie 1.3.2 wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych – „Tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych”.

Przedstawiciel PARP przedstawi główne zasady jakie wstępnie będą obowiązywały w programie. Najważniejszym celem pierwszego cyklu spotkań jest rozpoznanie zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów (poznanie propozycji projektów) i w efekcie precyzyjne, ostateczne określenie zasad udzielania wsparcia. W związku z możliwością na tym etapie modyfikacji zasad programu będą one opracowywane z potencjalnymi beneficjentami.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o  potwierdzenie udziału w spotkaniu oraz wcześniejsze przekazanie podstawowych informacji (zakres, wartość, harmonogram) o projektach, które ewentualnie chcieliby Państwo zaprezentować do dnia 12 marca do godz. 15.00 do Oddziału turystyki na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zarys zagadnień do omówienia na spotkaniu:

1.     Przygotowanie projektu do realizacji

-  Harmonogram przygotowań

-    Studium wykonalności (biznesplan?)

-    Potencjał turystyczny atrakcji, wokół których budujemy projekt

-    Zapotrzebowanie na proponowany produkt turystyczny / rozpoznanie oczekiwań potencjalnych odbiorców względem zakresu usług jakie produkt powinien obejmować

-    Czy wiadomo już jakie dokumenty, opracowania, uzgodnienia będą potrzebne? (konserwator zabytków, archeologia, ocena oddziaływania na środowisko – RDOŚ itp.)

-    Jakie dokumenty już uzyskano?

-    Plan finansowy, źródła zapewniające wkład własny.

2.     Partnerzy

-    Analiza potrzeb, status MŚP

-    Uzgodnienia

-    Lider, kadra

3.     Struktura projektu

-    Zakres rzeczowy

-    Wydatki w ramach projektu; wydatki kwalifikowalne

-    Harmonogram realizacji prac

-    De minimis – wykorzystanie limitów.

Kinga Aleksandrowicz - Kostępska
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej