strategia-wojewodzwa-banner160Prace nad aktualizacją Strategii rozpoczęły się już w 2011 r. 30 maja 2011 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii. Na początku 2012 r. zostały przygotowane „Założenia do aktualizacji Strategii". Następnie dokument ten konsultowany był społecznie – spotkania odbyły się w każdym powiecie województwa. Założenia, uwzględniające zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi, zostały przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu 6 czerwca 2012 r.

130627 marszalek25 czerwca Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, który określa kierunki rozwoju naszego regionu do 2020 roku. Teraz dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa. Pierwsze czytanie zaplanowano na 8 lipca, drugie odbędzie się w sierpniu.

130611-marszalek-z-dyrektoramiMarszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl spotkał się 10 czerwca z dyrektorami departamentów Urzędu Marszałkowskiego w sprawie projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2013 – 2020.