130827 konferencjaStrategia Rozwoju województwa, projekty informatyczne, zakończony nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla województwa, a także zmiany organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim – to główne tematy dzisiejszej konferencji marszałka Władysława Ortyla.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020

26 sierpnia radni Województwa Podkarpackiego przyjęli niezwykle ważny dokument, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa. Marszałek na konferencji prasowej podziękował wszystkim tym, którzy brali udział w pracach nad Strategią. Zapowiedział również, że dokument będzie stale monitorowany i poddawany ocenie przez Podkarpackie Forum Terytorialne, które zostanie powołane.

Forum będzie pełniło funkcje koordynacyjne i monitorujące. Będzie taką płaszczyzną w dyskusji o realizacji kierunków przyjętych w Strategii – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Ważnym instrumentem, dzięki któremu będzie można prowadzić monitoring Strategii jest też Regionalne Obserwatorium Terytorialne.

Przyjęcie Strategii było bardzo istotne, gdyż na jej bazie przygotowywane są inne ważne dokumenty dotyczące województwa między innymi Regionalny Program Operacyjny, Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Program Strategiczny „Błękitny San” oraz Regionalna Strategia Innowacyjna, która jest aktualizowana. Na bazie Strategii Rozwoju Województwa będzie także opracowywany Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

NABÓR PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

21 sierpnia zakończył się nabór propozycji przedsięwzięć do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wpłynęły projekty z wielu branż, między innymi: energetyki, transportu, infrastruktury, ochrony środowiska, z zakresu rynku pracy - w sumie 372 zgłoszenia. Najwięcej, bo 241 złożyły jednostki samorządu terytorialnego, 45 przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu, 30 instytucje edukacyjne i szkoły wyższe, 26 propozycji wpłynęło od SP ZOZ-ów, a także z administracji rządowej, fundacji, organizacji pozarządowych itp.

Projekty dotyczą takich dziedzin jak:

- transport, infrastruktura komunikacyjna – 109

- edukacja i B+R, wsparcie przedsiębiorczości -65

- ochrona zdrowia – 33

- ochrona środowiska – 48

- zapobieganie zagrożeniom – 44

- turystyka, sport, kultura – 29

- rynek pracy, zwalczanie ubóstwa, włączenie społeczne – 21

Te projekty podlegają teraz ocenie pod kątem formalnym, merytorycznym i strategicznym i zespół oceniający pod moim przewodnictwem w najbliższym tygodniu zajmie się tymi projektami, tak abyśmy mogli bardzo wstępną listę tych projektów przesłać do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdyż jesteśmy opóźnieni, ze względu na to, że nabór nie został wcześniej ogłoszony – powiedział marszałek.

Wśród projektów zostały zgłoszone m. in.: budowa drogi ekspresowej S-19, rzeszowska kolejka miejska, Centrum Nauki i Techniki Kosmicznej w Mielcu, budowa laboratorium, które prowadziłoby badania materiałowe przy użyciu strumienia neutronowego, Olimpijski Ośrodek Sportu i wiele innych.

SIEĆ SZEREKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ

Marszałek Władysław Ortyl mówił także o projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt ten jest realizowany w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 8 lipca nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła jedna, którą złożyły Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, jednak jej wartość – ponad 310 mln  - przewyższyła pieniądze zabezpieczone na ten cel w budżecie województwa.

Na poniedziałkowej sesji 26 sierpnia radni zgodzili się zwiększyć środki z budżetu województwa na tę inwestycję o 6,6 mln złotych. Mamy też dodatkową kwotę ponad 20 mln  z budżetu państwa i z EFRR-u. W ciągu miesiąca powinniśmy podpisać  umowę i firma Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe będzie mogła ruszyć z projektem – mówił marszałek Władysław Ortyl – Ten projekt jest bardzo złożony. Jest to pierwszy projekt w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, który realizuje samorząd województwa. Idą takie czasy, że samorząd województwa będzie pokazywał to partnerstwo publiczno-prywatne, aby inne samorządy od nas brały przykład.

Łączna wartość tego projektu to ponad 321 mln złotych. Dodając do tego Podkarpacki System Informacji Medycznej o wartości blisko 60-ciu mln złotych, na który niebawem zostanie podpisana umowa oraz Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP o wartości 92 mln złotych, to łącznie na informatyzację – poprzez te trzy projekty - uruchamiamy kwotę pół miliarda złotych – dodał marszałek

NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MARSZALKOWSKIEGO I SPRAWA CENTRUM  WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO

Marszałek poinformował także o reorganizacji w Urzędzie Marszałkowskim, w wyniku której zmniejszyła się liczba departamentów z 20 do 15. Tym samym zmalała liczba dyrektorów i zastępców, co jak oszacował marszałek powinno dać oszczędności w wysokości około miliona złotych rocznie.

Marszałek mówił też o Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, na budowę którego samorządowi brakuje 16 mln złotych.

Takich środków w budżecie na ten cel nie mamy i będziemy zmierzali do powtórzenia tego przetargu, ale wcześniej musimy sprawdzić na ile da się tę inwestycję „odchudzić” – mówił marszałek – jesteśmy w kontakcie z projektantami, Politechnika Rzeszowska robi nam ekspertyzę, bo chcemy się posłużyć tymi ekspertyzami, aby mieć pewność, że podjęte decyzje są właściwe.  

Monika Konopka
Biuro Prasowe
fot. Daniel Kozik
Biuro Prasowe