130611-marszalek-z-dyrektoramiMarszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl spotkał się 10 czerwca z dyrektorami departamentów Urzędu Marszałkowskiego w sprawie projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2013 – 2020.

Dyskusja dotyczyła merytorycznej zawartości dokumentu zaproponowanej w projekcie, zwłaszcza w kontekście zidentyfikowanych dziedzin działań strategicznych, a także w kontekście realizacji strategii w oparciu o dostępne w kolejnej perspektywie finansowej Fundusze Europejskie.

Prace nad strategią, będą oparte na projektowym podejściu. Pierwsza debata w sejmiku nad efektem tych działań odbędzie się w lipcu. Chcemy jak najszybciej zakończyć pracę nad nowelizacją strategii” – powiedział po spotkaniu Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego została przyjęta w 2006 roku i obowiązuje do 2020, pierwsza jej aktualizacja została dokonana w 2010 roku. Obecny projekt aktualizacji strategii został przyjęty już przez Zarząd Województwa, dokument został też poddany pod konsultacje społeczne, aby jednak strategia zaczęła obowiązywać, muszą ją jeszcze przyjąć Radni Województwa Podkarpackiego na sesji sejmiku województwa. Strategia wyznacza cele i działania, służące przełamywaniu strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych oraz podnoszeniu konkurencyjności regionu. Są to wyzwania, którym województwo podkarpackie musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Daniel Kozik
Departament Organizacyjny