130327 bieszczadyNa mocy Porozumienia z dnia 11 marca br. Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz gminy zrzeszone w Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza zdecydowały się wspólnie opracować „Program strategicznego rozwoju Bieszczad". W tej sprawie 22 marca w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Towarnickiego 3A odbyło się spotkanie, którego tematem były: perspektywy rozwoju Bieszczad oraz analiza SWOT tego obszaru w kontekście działań strategicznych zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 z uwzględnieniem obecnie przygotowywanej aktualizacji.

W spotkaniu uczestniczyli: Przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego: Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa, Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu oraz Sławomir Miklicz – Członek Zarządu, dyrektorzy departamentów tut. Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele gmin zrzeszonych w Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz profesor Paweł Churski – ekspert wybrany do opracowania w/w Programu.

W trakcie spotkania szczegółowo omówiono cztery strategiczne obszary istotne z punktu widzenia planowanych interwencji oraz wpływu na rozwój społeczno – gospodarczy tego regionu tj.:

• Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

• Kapitał ludzki i społeczny

• Sieć osadnicza

• Środowisko i energetyka.

Opracowanie i przyjęcie Programu planowane jest na maj/ czerwiec br.

Fot. Daria Kędzierska

Lidia Żarowska
Departament Strategii i Planowania Przestrzennego