171125123 instalacji fotowoltaicznych zostanie zamontowanych na obiektach użyteczności publicznych na terenie trzynastu gmin zrzeszonych w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. W ub. tygodniu umowę na dofinansowanie tego zadania podpisały władze ROF prezes Wiesław Dronka i wiceprezes Joanna Rupar z członkami zarządu województwa podkarpackiego – wicemarszałek Marią Kurowską oraz Stanisławem Kruczkiem.

W ramach projektu zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy od 3,6 kW do 108 kW, co przyniesie korzyści środowisku naturalnemu, ale również samorządom. Energia ze słońca to przede wszystkim niższe kosztu utrzymania obiektów publicznych.  – Wsparcie jakie samorządy dostaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego to 12 mln zł, natomiast 10 mln zł to wkład własny beneficjentów.  Samorządowcom należą się słowa uznania, za wysiłki związane z troską o czystsze powietrz – mówił Stanisław Kruczek członek zarządu. Rezultatem projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 455,61 tony. Szacuje się, że nowo wybudowane  jednostki będą wstanie wyprodukować energię elektrycznej w wysokości 1 824,09 MWh rocznie.

- Zgodnie z umową projekt powinien być zrealizowany do końca 2018 r., życzę ROF-owi oraz gminom, by ten proces przebiegł bez zakłóceń, a rezultaty waszej mogły być w przyszłości pokazywane jako przykład dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska – mówiła wicemarszałek Maria Kurowska.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny tworzy 13 gmin naszego województwa: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Miasto Łańcut (miasto), Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn. 

 

Jakub Czarnota
Kancelaria Zarządu