170824 etm„Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna” to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, którego głównym tematem jest „Dzielenie się mobilnością”. Kampania współprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Środowiska promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny.

Warto podkreślić, że zrównoważony transport oznacza przede wszystkim poprawę jakości powietrza w miastach i gminach, ograniczenie hałasu oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. Stanowi on także szansę na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawę jakości życia, również w małych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich.

ETZT odbywa się każdego roku w dniach 16 - 22 września. Jego kulminacyjny punkt stanowi, organizowany 22 września, Dzień bez Samochodu. Tematem przewodnim w roku 2017 jest hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. Głównym celem kampanii jest wskazanie zalet, wynikających ze współdzielenia środków transportu, zwłaszcza przy użyciu elektronicznych aplikacji i platform internetowych. Dzielona mobilność oznacza także łatwiejsze korzystanie z różnorodnych środków transportu — samochodów, rowerów i komunikacji publicznej. Pozwala na zmniejszenie naszego śladu węglowego, bardziej efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi i czasem oraz efektywniejszą ochronę środowiska naturalnego. Udział w tej inicjatywie ma ponadto duży potencjał promocyjny dla wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Na stronie www.mobilityweek.eu miasta i gminy mogą dokonać rejestracji oraz skorzystać z materiałów promocyjnych, przygotowanych przez europejski sekretariat kampanii. Dokonując rejestracji można zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:

1.         Działanie trwałe — dla miejscowości, które w ramach ETZT planują zainaugurować działanie, mające długotrwały efekt, np. obniżenie cen biletów w publicznych środkach transportu, otwarcie nowej linii tramwajowej, otwarcie nowej ścieżki rowerowej, wyznaczenie nowej strefy dla pieszych, uruchomienie miejskiego systemu rowerów publicznych, ustawienie stojaków rowerowych,

2.         Tydzień działań — dla miejscowości, które planują zorganizować różnego rodzaju wydarzenia promujące zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16 - 22 września, np. festyny, pikniki rowerowe, happeningi, dyskusje, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego,

3.         Dzień bez Samochodu dla miejscowości, które planują zorganizować 22 września Dzień bez Samochodu, np. jednodniowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego, dzień darmowej komunikacji miejskiej.

Miasta i gminy, które zorganizują wszystkie trzy typy działań będą mogły ubiegać się o Nagrodę Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Nagrodzona miejscowość będzie promowana przez europejski sekretariat kampanii, m.in. poprzez nakręcenie profesjonalnego filmu w języku angielskim i narodowym. 

Link do strony dedykowanej polskiej  kampanii ETZT, na której umieszczono szereg materiałów związanych z tegoroczną edycją : http://etzt.pl/. Dodatkowe informacje można też znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/zrownowazonytransport/. Informacje o wspieraniu kampanii przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i Ministerstwo Środowiska opublikowano na stronie: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797906-p_3.htm.