Celem jest promowanie najefektywniejszych i ekoinnowacyjnych działań i prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Tegoroczna edycja "Ekolaurów" została objęta patronatem przez: Ministra Środowiska, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ekolaury i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:
• Gospodarka wodno-ściekowa
• Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
• Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
• Ekoprodukt, zielone technologie
• Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
• Energooszczędność, efektywność energetyczna
• Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
• Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
oraz - po raz pierwszy:
• Czystsza Produkcja (dla najciekawszych projektów/inwestycji związanych z działaniami zapobiegającymi u źródła powstawaniu odpadów, zanieczyszczeń i marnotrawstwu zasobów, w tym m.in. rozwiązań z zakresu zamykania obiegów materiałowych w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego).

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 31 lipca 2017 r.

Laureatów Konkursu poznamy na uroczystej Gali, która odbędzie się 24 października 2017 r. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach.

Więcej informacji o Konkursie:
http://www.pie.pl/ekolaury.html