Młodzież naszego województwa po raz pierwszy w 16 – letniej historii konkursu zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, organizowanym przez Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski. Zwycięzką drużyną okazali się gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej pod opieką Pani Beaty Owoc.

Ideą konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej przyrody parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska w tym ochrony przyrody, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, zainteresowanie światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

Konkurs przebiega kilkuetapowo: etap szkolny, gminny, parkowy, wojewódzki oraz finał ogólnopolski. W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów reprezentujący wszystkie parki krajobrazowe w Polsce. Ogólnopolski finał konkursu organizowany jest co roku przez inne województwo, w tym roku gospodarzem finału w dniach            5 -9 czerwca br. było województwo świętokrzyskie.

Serdecznie gratulujemy młodzieży i jej opiekunom.