141218-LucjanO planowaniu energetycznym w samorządach oraz możliwościach współfinansowania zadań efektywności energetycznej w gminach dyskutowano na konferencji w urzędzie marszałkowskim. Odbywająca się 18 grudnia debata odbyła się w gronie przedstawicieli podkarpackich samorządów.

Konferencję otworzył Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa. Na wstępie przywitał gości oraz wspomniał, że w ostatnich latach na obszarze województwa podkarpackiego obserwuje się wzrost świadomości w zakresie odnawialnych źródeł energii. Coraz liczniej podejmowane są działania inwestycyjne zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto Marszałek przypomniał jakie kompetencje posiada Samorząd Województwa wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Dodał również, że w ramach obowiązku ustawowego, wspólnie z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego utworzony został „Rejestr systemów energetycznych wynikających z dokumentów zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego”, który został przedstawiony również na mapach.

W dalszej części konferencji poruszone były tematy m.in. uchwalonego w lutym br. dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”, rozwoju OZE w perspektywie finansowej i regulacyjnej 2014-2020, OZE w procesie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz efektywność energetyczna i planowanie energetyczne oraz dokumenty strategiczne związane z gospodarką niskoemisyjną i rozwojem OZE. Za obsługę merytoryczną konferencji odpowiedzialna była Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Rzeszowie, która pełni rolę podmiotu, który kreuje politykę Samorządu Województwa w obszarze energetyki odnawialnej.

 

Agnieszka Wiater

Dep. RG
fot. Michał Mielniczuk
biuro prasowe