Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Środowisko

O azbeście w Oleszycach

|
Michał Mielniczuk

140918 - oleszyceW Zespole Szkół w Oleszycach odbyła się wczoraj 18 września konferencja pt. „Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Organizatorem konferencji był Powiat Lubaczowski.

Wzięli w niej udział przedstawiciele  samorządów z terenu powiatu lubaczowskiego i sąsiednich oraz instytucji i podmiotów zajmujących się ochroną środowiska. Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, który przedstawił zadania samorządu województwa w kwestii usuwania azbestu i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz zaprezentował przedsięwzięcia już zrealizowane i aktualnie przygotowywane.

Od kilku lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prowadzi programy dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  Uważam, iż kluczowym elementem, który zadecyduje o tym, że działania związane z usuwaniem azbestu zostaną zrealizowane, będzie kontynuacja wspomnianego programu w przyszłości” zaznaczył marszałek Kuźniar.

Na konferencji zostały zaprezentowane aktualne zagadnienia dotyczące zasad usuwania i bezpiecznego użytkowania azbestu. Celem Konferencji było podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów administracji publicznej poprzez zapoznanie ich z aktualnym stanem prawnym i możliwością finansowania usuwania azbestu oraz doświadczeniami firm usuwających azbest. Konferencja była okazją do pogłębienia wiedzy na temat rządowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski oraz ewidencji materiałów zawierających azbest.

 

 

Jerzy Klisowski

Kancelaria Zarządu