Miniatura artykułuZarząd Województwa Podkarpackiego wybrał kolejne projekty do dofinansowania w ramach działania 3.1. Rozwój OZE – nabór ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Tym samym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie tych projektów do prawie 148 mln złotych.

Na podstawie uchwały Nr 267/5296/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2021r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podstawie uchwały Nr 235/4678/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2020r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Komisja Europejska ogłosiła nabór do Programu LIFE 2020 a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprościł zasady współfinansowania polskich projektów LIFE.

200211 odpady