W miniony weekend Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” z Grzęski świętował 70 - lecie swojego istnienia.  Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w sobotę 10 października br. mszą świętą, która odprawiona została w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce przez Księdza Proboszcza - Stanisława Ozgę.

Uczestniczyli w niej dawni i obecni działacze sportowi, zawodnicy i szkoleniowcy związani  z klubem, władze samorządowe Województwa Podkarpackiego na czele z członkiem zarządu – Lucjanem Kuźniarem, radnymi województwa: Anną Schmidt-Rodziewicz i Tomaszem Burym, a także zaproszeni goście, wśród których znalazł się prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – Marek Hławko.
Po mszy uczestnicy uroczystości udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Grzęsce, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń Polskiego Związku Piłki Nożnej, Podkarpackiego ZPN oraz OZPN Jarosław. Zaprezentowana została również historia klubu, jego zawodników i ich wybitnych osiągnięć.
Okolicznościowe wystąpienia rozpoczął Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  – Lucjan Kuźniar, który pogratulował tak wspaniałego jubileuszu działalności i ważniejszych osiągnięć  klubu. Podziękował także wszystkim działaczom, szkoleniowcom oraz sponsorom za wszystko, co zrobili dotychczas dla rozwoju sportowego młodzieży w Grzęsce. Aby upamiętnić tę, jakże piękną rocznicę w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego – Lucjan Kuźniar przekazał na ręce prezesa klubu – srebrną płaskorzeźbę z wizerunkiem herbu Województwa Podkarpackiego, upamiętniającą ten wspaniały Jubileusz działalności.
Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu