Logo nowe02

W związku z monitorowaniem rewitalizacji w województwie podkarpackim w najbliższym czasie zostanie skierowana korespondencja do gmin, które uzyskały wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji w następującym zakresie:


• Jakie projekty zaplanowane w programie rewitalizacji zostały zrealizowane/są realizowane w ramach opracowanego programu rewitalizacji?
• W ramach jakich działań/programów złożono wnioski o dofinansowanie na realizację działań rewitalizacyjnych?
• Czy zostały przyznane/wypłacone środki finansowe gminie na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie?
• Czy planowane jest jeszcze złożenie wniosków o dofinansowanie (w ramach jakich działań/programów)?
• Czy planowana jest aktualizacja programu rewitalizacji?
• Czy pojawiły się problemy w realizacji programu rewitalizacji?
• Czy została przeprowadzona ocena stopnia realizacji programu rewitalizacji?

Powyższe informacje wykorzystane zostaną również do planowania działań rewitalizacyjnych w nowej perspektywie 2021 – 2027.