W dniu 29 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 343/8171/14 przyjął projekt Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty zostały zamieszczone poniżej.

W terminie od 16 maja do 20 czerwca 2014 r. istnieje możliwość wnoszenia uwag i wniosków do niniejszych dokumentów, które można zgłaszać osobiście, drogą elektroniczną i pocztową wyłącznie na formularzu zgłoszeń – szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu o konsultacjach społecznych. 

W tym czasie w dniu 11 czerwca 2014 r. odbędzie się również spotkanie konsultacyjne w Lesku, które będzie okazją do dyskusji na temat dokumentu.