210804 psbsW dniu 5 lipca 2021 r. odbyło się VI posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”. Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Huk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - Przewodnicząca Rady Programowej PSBS.

gwneW dniu 11 maja 2020 r. odbyło się V posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”. Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji zgodnie z § 3 ust. 2a Uchwały 148/3286/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Huk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Przewodnicząca Rady Programowe PSBS.

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miało miejsce IV. posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.

W dniu 15 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miało miejsce III. posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.

W dniu 23 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się II posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.