W dniu 5 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miało miejsce IV. posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.

W dniu 15 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miało miejsce III. posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.

W dniu 23 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się II posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.

W dniu 7 grudnia 2016 r. miało miejsce I. posiedzenie Rady Programowej Programu „Błękitny San”.

W dniu 2 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 201/4059/16 przyjął tekst jednolity Programu. Uwzględnia on zmiany w Programie stanowiące następstwo Uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 188/3847/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Programu Strategicznego „Błękitny San” oraz Uchwały Nr 194/3957/16  z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Uzasadnienia i Podsumowania dotyczącego oceny odziaływania na środowisko Programu Strategicznego „Błękitny San”.