Trwają prace zmierzające do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Formalnym rozpoczęciem procesu planistycznego było podjęcie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwały Nr XXXI/340/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.