4 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (PZPWP) – Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Rzeszów jest trzecim miastem, po Krośnie i Przemyślu, w którym zaprezentowano zakres, treść i ustalenia powyższych projektów dokumentów.

26 marca 2014 r. w Przemyślu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (PZPWP) – Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

20 marca 2014 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKU-A) został pozytywnie zaopiniowany projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (PZPWP) - Perspektywa 2030.

19 marca 2014 r.,  spotkaniem w Krośnie, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty  te przyjęte zostały przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 321/7678/14 z dnia 18 lutego 2014.

W dniu 18 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 321/7678/14 przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.