Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

W dniu 5 czerwca 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 437/9107/18 w sprawie przyjęcia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, a następnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju Regionalnego, w dniu 21 czerwca 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 442/9307/18 w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030.

W dniu 25 czerwca na posiedzeniu Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyło się pierwsze czytanie projektu Planu, po czym na kolejnej sesji w dniu 27 sierpnia 2018r., Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr LIX/930/18 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z dokumentacją planistyczną została przekazana Wojewodzie Podkarpackiemu, w celu oceny zgodności z przepisami prawa oraz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.