W dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 401/8414/18 w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej oceny na środowisko.

Sposób rozpatrzenia uwag dostępny jest na stronie internetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie pod adresem: http://www.pbpp.pl/pzpwp-projekt-zmiany-pIanu/procedura-opiniowania-uzgadnianiania-i-konsultacji-spolecznych-rozpatrzenie-uwag-i-wnioskow.html