W dniach od 19 maja do 30 czerwca 2017 r. trwała procedura opiniowania i uzgadniania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) (PZPWP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach której w dniu 13.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt PZPWP.

Złożone opinie, uwagi i wnioski do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) (PZPWP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko są obecnie analizowane oraz przygotowywane są propozycje sposobu ich rozpatrzenia.