4 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (PZPWP) – Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Rzeszów jest trzecim miastem, po Krośnie i Przemyślu, w którym zaprezentowano zakres, treść i ustalenia powyższych projektów dokumentów.

W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Władysław Ortyl oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Jerzy Rodzeń. Informacje na temat trwającej procedury planistycznej oraz ogólnych założeń projektu planu przedstawiła dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Renata Drążek.

Ważnym elementem spotkania były prezentacje projektów dokumentów. Problematykę dotyczącą projektu PZPWP przyblizyła kierownik Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Iwona Skomiał. Prezentację ustaleń zawartych w projekcie prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu planu poprowadziła kierownik Zespołu Projektowego Lucyna Zymyn.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęto część poświęconą dyskusji. Obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych oraz zainteresowani tematyką planowania regionalnego zadawali pytania kierowane do zespołu autorskiego z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego. Pytania dotyczyły zarówno ustaleń jak i kierunków oraz polityki regionalnej zawartej w konsultowanym projekcie PZPWP. Poruszono problematykę rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz pozyskiwania odnawialnych źródeł energii i ich lokalizacji.

Dyskusja pozwoliła wyjaśnić rolę planu zagospodarowania przestrzennego województwa w hierarchicznym systemie planowania przestrzennego oraz jego specyfikę. Przestawiony projekt PZPWP jest aktem planowania ogólnego i zarazem podstawowym aktem planistycznym samorządu wojewódzkiego. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa określa ogólne zasady organizacji przestrzennej regionu. W czasie dyskusji wskazano na zależność ustaleń projektu planu od założeń regionalnej polityki przestrzennej, zawartych w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020, oraz założeń krajowej polityki przestrzennej, ujętych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Podkreślono również przedmiotowy zakres tematyczny projektu dokumentu wynikający z obowiązujących przepisów prawa.