logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

W dniach od 19 maja do 30 czerwca 2017 r. trwała procedura opiniowania i uzgadniania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) (PZPWP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach której w dniu 13.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 401/8414/18 w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej oceny na środowisko.

Sposób rozpatrzenia uwag dostępny jest na stronie internetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie pod adresem: http://www.pbpp.pl/pzpwp-projekt-zmiany-pIanu/procedura-opiniowania-uzgadnianiania-i-konsultacji-spolecznych-rozpatrzenie-uwag-i-wnioskow.html

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 290/5800/17 przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji na stronie BIP

W dniu 4 kwietnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 290/5800/17 w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz Prognozą oddziaływania na środowisko, w celu przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania oraz przekazania do konsultacji społecznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 86/1977/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. przyjął opracowanie pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim”.