Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Kontrakt Terytorialny

Dokumenty związane z umową między Rządem RP a Samorządem Województwa Podkarpackiego

Kontrakt Terytorialny - podstawowe dokumenty

|
Wiesław Bek

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego to umowa między rządem i samorządem województwa. Przedmiotem Kontraktu jest określenie wspólnych celów i najważniejszych przedsięwziąć o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Podkarpackiego.

Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym

|
Wiesław Bek

Z inicjatywy strony rządowej do Kontraktu Terytorialnego w każdym województwie wprowadzono przedsięwzięcie dot. klastrów energii. Inicjatywy kalstrowe mają przyczynić się do rozwoju energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjaznej środowisku. Przyczynią się do tworzenia optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetycznego.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

|
Wiesław Bek

Ogłosznie o konsultacjach społecznych projektu Stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.