Została zakończona ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa podkarpackiego. Ocena została przeprowadzona  w oparciu o Regulamin Konkursu Dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

W okresie od 21 stycznia do 3 marca 2016 roku wszystkich wniosków wpłynęło 88 na wnioskowaną kwotę 5 653 033,59, które oceniono pod względem formalnym.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 87 wniosków.

Obecnie Komisja Konkursowa prowadzi ocenę merytoryczną nadesłanych wniosków w ramach w/w konkursu.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Wnioski poprawne formalnie.pdf)Wnioski poprawne formalnie.pdf3600 kB