km xxviii 1XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 odbyło się w dniu 21 marca 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Obradom przewodniczyła Pani Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas posiedzenia Pani Danuta Cichoń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiła członkom Komitetu informację nt. stanu realizacji RPO WP oraz Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za II półrocze 2015r.

W trakcie posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego RPO WP jednogłośnie zatwierdzili ww. dokument. 

km xxviii 2