Pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Buczaka i dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Marty Matczyńskiej odbyły się w urzędzie marszałkowskim konsultacje dotyczące projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oprócz gospodarzy w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Województw Małopolskiego i Śląskiego oraz Urzędu Żilińskiego Kraju Samorządowego oraz Urzędu Preszowskiego Kraju Samorządowego ze Słowacji.
Po otwarciu spotkania przez Marszałka Buczaka, głos zabrała dyrektor Matczyńska, która przedstawiła propozycję jego przebiegu i podstawowe założenia. Następnie poszczególne delegacje zaprezentowały swoje propozycje inicjatyw, z którymi chcą aplikować i zachęcić swoich partnerów.
Jednym z pomysłów strony podkarpackiej jest projekt „Góry architektury”, czyli utworzenie około 100 obiektów typu wiaty, które zlokalizowane na różnych szlakach górskich będą służyć szeroko rozumianej turystyce kulturowej. Ich powstanie powinna poprzedzić wspólna, międzyregionalna konferencja o dziedzictwie kulturowym, architektonicznym i przyrodniczym, co pozwoliłoby wyłonić kryteria konkursowe dla powstających obiektów. Ideą projektu jest także dbałość o środowisko naturalne poprzez umiejscowienie wiat na mniej eksploatowanych szlakach.
Inna koncepcja zakłada uruchomienie w sposób skoordynowany wymiany polsko-słowackich doświadczeń w zakresie edukacji zawodowej, zwłaszcza w takich dziedzinach jak wellness i ochrona zdrowia. Obejmowałoby to wspólne praktyki, wymianę słuchaczy czy kooperację z regionalnymi uzdrowiskami celem wsparcia także dla turystyki uzdrowiskowej.
Kolejny projekt dedykowany byłby z kolei szkołom gastronomicznym, czego efektem byłaby modernizacja modelu kształcenia. Wiąże się to z nauką o lokalnych produktach, dokształcaniem kadry nauczycielskiej, technicznym dostosowaniem szkół czy wspólnymi konkursami kulinarnymi. W swym założeniu, realizacja projektu pomogłaby zaakcentować regionalną specyfikę kulinarną jako swoistą wizytówkę promocyjną.
Swoje propozycje przedstawili także obecni na spotkaniu goście. I tak reprezentanci Kraju Preszowskiego sugerują tworzenie sieci turystycznych centrów informacji w ramach jednej marki Carpatia West. Ich walorem byłoby dostarczanie turystom kompleksowej informacji, a nie tylko o najbliższych atrakcjach i miejscowościach. Z kolei delegaci z Małopolski zwrócili uwagę na możliwość rozszerzania i udoskonalania już istniejących programów, takich jak Karpacka Mapa Przygody, Barwy Pogranicza Polsko-Słowackiego, Szlak architektury drewnianej oraz działalność na polu szkolnictwa zawodowego i edukacji.
Po tym przeglądzie propozycji i pomysłów nastąpiła dyskusja uczestników spotkania, wśród których obecni byli także przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Nadleśnictwa Baligród. Dyskutanci dzielili się swoimi wątpliwości oraz próbowali wspólnie znaleźć rozwiązania, które pozwolą zapewnić powodzenie złożonym niebawem projektom.
W podsumowaniu zwrócono również uwagę, że cały czas możliwe są konsultacje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi partycypacją w projektach. Strony spotkania zobowiązały się tym samym do zaproszenia kolejnych podmiotów do współpracy.
Mateusz Werner
Kancelaria Zarządu
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UWMP