Mieszkańcy Majdanu Sieniawskiego wzbogacili się o nowy, funkcjonalny budynek. To remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, w której działać będzie również świetlica. Uroczyste otwarcie odbyło się 26 lipca, a rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa. Na zaproszenie Wójta Gminy Adamówka i prezesa OSP w Majdanie Sieniawskim, w uroczystościach uczestniczył członek zarządu województwa Lucjan Kuźniar oraz radna województwa Anna Schmidt-Rodziewicz.

Po mszy nowy budynek remizy został poświęcony i oddany strażakom ochotnikom oraz lokalnej społeczności. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości, w tym reprezentującego zarząd województwa Lucjana Kuźniara.
Gminie udało się pozyskać dofinansowanie na budowę obiektu w wysokości 320 000 zł, udzielone przez Samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 1 300 000 zł.
Dla Majdanu Sieniawskiego otwarcie budynku było wielkim wydarzeniem, ponieważ takiego obiektu do tej pory tam nie było. Teraz mieszkańcy będą mogli się spotykać w komfortowych warunkach, bowiem jest tutaj remiza, jak i świetlica, które posiadają kuchnie oraz sanitariaty. Najwięcej powodów do radości mieli druhowie z miejscowej OSP, bo w ich ręce oddano nowoczesną, przestronną strażnicę, w której zmieszczą się dwa średniej wielkości ciężarowe wozy bojowe. Przestrzeń wokół budynku została uporządkowana, wjazd wyłożono kostką, a cały teren ogrodzono.
Taki obiekt był nam bardzo potrzebny, bo dotychczas nasza OSP dysponowała małym, starym budynkiem, który w żaden sposób nie zaspokajał potrzeb lokalnej społeczności – mówił Edward Jarmuziewicz, gospodarz Gminy Adamówka. – Mam nadzieję, że ten obiekt przyczyni się do tego, że więcej osób zwróci uwagę na naszą OSP a mieszkańcy będą z niego aktywnie korzystać - dodał.
Z dużą satysfakcją o przeprowadzonej inwestycji wypowiedział się także Lucjan Kuźniar, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych.
To organizacja, funkcjonująca już od ponad stu lat, niezależnie od zmieniających się koniunktur politycznych. Strażacy zawsze byli inicjatorami tego dobrego, co dzieje się na wsi - ludzie wiedzą, że na strażaków zawsze można liczyć – powiedział Lucjan Kuźniar.
            W swym wystąpieniu Lucjan Kuźniar podkreślił szczególne znaczenie nowego obiektu, który ma służyć nie tylko OSP w Majdanie Sieniawskim, ale również lokalnej społeczności. Wskazał też, że dzięki przeznaczeniu części pomieszczeń tego obiektu na świetlicę, mieszkańcy będą mogli bez jakichkolwiek przeszkód rozwijać działalność kulturalną, czy aktywizować młodzież. Przedstawiciel zarządu zwrócił się również do druhów z OSP dziękując im za zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz za ofiarne niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia mieszkańców. Podkreślił również ich aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, poprzez pomoc w organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, religijnych czy patriotycznych, a także poprzez aktywizację młodzieży, chętnie wstępującej w szeregi OSP. Podziękował też władzom gminy, które w miarę swoich możliwości, starają się dbać o każdą sferę życia mieszkańców.
Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu