Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy chcą eksportować swoje towary lub usługi za granicę? To temat konferencji, która 22 czerwca odbyła się w urzędzie marszałkowskim. Spotkanie otworzył marszałek Władysław Ortyl.  

Rozpoczynając konferencję marszałek Władysław Ortyl mówił o głównych działaniach samorządu skierowanych do przedsiębiorców.

Wszyscy wiemy, że rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa UE, a ona zakłada wsparcie eksportu i przedsiębiorców. To obszary bardzo ważne dla rozwoju regionu, dlatego samorząd województwa poprzez Regionalny Program Operacyjny, a także inne instrumenty, chce wspierać rozwój przedsiębiorczości - zwłaszcza rozwój gospodarki opartej na innowacjach, a także chce wspierać rozwój badań, nauki, tak aby budować potencjał regionu w oparciu o gospodarkę i naukę – powiedział otwierając konferencję marszałek Władysław Ortyl.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy i przedstawiciele  instytucji otoczenia biznesu z Podkarpacia, którzy mogli się dowiedzieć o możliwościach dofinansowania działalności eksportowej i rozwoju przedsiębiorstwa. Organizatorem spotkania było Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, które działa w strukturze urzędu marszałkowskiego oferując merytoryczne wsparcie podkarpackim przedsiębiorcom w postaci porad, szkoleń czy konferencji.

Celem konferencji  było przedstawienie szans, jakie niesie ze sobą obecna perspektywa finansowa 2014-2020 w zakresie możliwości dofinansowania działalności eksportowej i rozwoju przedsiębiorstw. Tematyka konferencji objęła zagadnienia dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Prelegenci przedstawili również instrumenty promocji eksportu będące w kompetencjach Ministra Gospodarki.

Konferencja zakończyła tegoroczny cykl 8 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, które organizowało Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Spotkania poświęcone były rozwojowi działalności eksportowej przedsiębiorstw. Wzięło w nich udział ponad 150 przedsiębiorców. 

Organizacja konferencji jest częścią projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki “Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, w ramach którego działa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

M. Konopka, K. Chlebek
Fot. M. Mielniczuk