150228 - peremyslW Krasiczynie rozmawiano o możliwościach rozwoju Karpat. To już kolejna z cyklu konferencja. Jej organizatorem są Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. W debacie uczestniczył marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie: Maria Kurowska oraz Wojciech Buczak, a także członek zarządu Lucjan Kuźniar.


Samorząd województwa reprezentowali również: dyrektor Kancelarii Zarządu Katarzyna Sołek, radni województwa oraz przewodniczący sejmiku Bogdan Romaniuk. Na konferencji obecni byli także parlamentarzyści, samorządowcy, dyplomaci, m.in. Konsul Generalny RP we Lwowie – Jarosław Drozd, oraz Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński .
W tym roku dyskusja poświęcona była zagadnieniom związanym między innymi ze współpracą parlamentarną państw karpackich oraz wyzwaniami polityki społecznej. Wiele miejsca poświęcono także kwestii budowy turystycznego znaku jakości, tak zwanej Marki Karpackiej. Podczas tej części przedstawiona została strategia jej wdrażania.
W debacie głos zabrał także marszałek Władysław Orty, który mówił o konieczności budowy drogi Via Carpatia. Marszałek przekonywał, że ten szlak komunikacyjny jest niezbędny nie tylko ze względu na poprawę dostępności komunikacyjnej regionu, ale także ze względu na rozwój gospodarczy i turystyczny.
Cykl konferencji "Europa Karpat" został zapoczątkowany w 2010 r. Celem tej inicjatywy jest m.in. monitorowanie postępów we wdrażaniu Konwencji Karpackiej oraz budowa międzynarodowej sieci parlamentarzystów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. Wydarzeniem towarzyszącym jest Międzynarodowy Turniej Narciarski, który zaplanowany został na niedzielę 1 marca na przemyskim stoku narciarskim.

 

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP
Fot. Rafał Porada