Wariant północny to wciąż najbardziej prawdopodobna lokalizacja nowej przeprawy na Wisłoce w powiecie mieleckim. W piątek w tej sprawie marszałek Władysław Ortyl rozmawiał się z samorządowcami powiatu mieleckiego. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie starostwa w Mielcu. Obok marszałka Ortyla ze strony samorządu województwa wzięli w nim udział także: wicemarszałek Wojciech Buczak, Lesław Kornak - dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Publicznego i Adam Maternia - dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz radny Jan Tarapata. W roli gospodarza wystąpił starosta mielecki Zbigniew Tymuła, a także wicestarosta Maria Napieracz oraz czlonek zarządu Andrzej Bryła i przewodniczący rady powiatu Henryk Niedbała. Miasto reprezentował wiceprezydent Tadeusz Siemek oraz Waldemar Wiącek - naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Gruntami i Geodezji. Byli tez wójtowie oraz radni.
Głównym tematem rozmowy był wariant budowy drogi wraz z nowym mostem, który należy wybrać w niedalekiej przyszłości. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej. Wciąż najbardziej prawdopodobna jest opcja północna. Jak przekonywał Lesław Kornak za taką lokalizacją przemawiają analizy dokonane wśród kierowców, którzy korzystają z dróg w powiecie mieleckim. 
W Mielcu nowy odcinek miałby rozpoczynać się w okolicach ulicy Traugutta i na jej wysokości miałaby powstać nowa przeprawa na Wisłoce. Następnie nowy trakt łączyłby się z drogą wojewódzką nr 983 między Rzędzianowicami a Wolą Mielecką. Dodatkowo planowana jest budowa dwóch rond przy drodze nr 984 w stronę której kierować się będzie ruch z nowej przeprawy. Do rozwiązania pozostaje kwestia kształtu węzła drogowego w okolicach ulicy Traugutta. Wszystko zależne będzie od kosztów tej inwestycji. Wstępnie określono, że potrzebne będzie minimum około 115 mln zł. Koszty społeczne czyli liczba wyburzeń jest w tym przypadku najmniejsza. Mniej  prawdopodobna wydaje się realizacja wariantu wysuniętego najbardziej na północ, którego początek zlokalizowano w okolicach lotniska, a także wariantów południowych w okolicach ulicy Witosa i w Rzochowie. 

- Bardzo ważna będzie opinia miasta w tej sprawie. Przede wszystkim chcemy usprawnić komunikację w Mielcu, dlatego bardzo istotna będzie rola pana prezydenta. Koszty w przypadku tej inwestycji są bardzo ważne ze względu na ich dostępność w nowej perspektywie finansowej i liczbę zadań, które musimy wykonać  - mówił marszałek Władysław Ortyl.

Spotkanie było dla samorządowców okazją do wymiany spostrzeżeń i uwag w innych kwestiach związanych z infrastrukturą drogową.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego