Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie z Jeżowego zaprasza wszystkich rolników, wystawców, przetwórców, rzemieślników, pszczelarzy oraz KGW z terenu Województwa Podkarpackiego do BEZPŁATNEGO dodania ogłoszeń na stronie www.por24.pl której celem jest połączenie rolników z odbiorcami, promocja sprzedaży bezpośredniej i produktów lokalnych.