Otwórz/zamknij mapę strony

190725 prowRozpoczął się proces podpisywania umów o przyznanie pomocy w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020. Pierwsze umowy z wicemarszałkami Ewą Draus i Piotrem Pilchem podpisali wójtowie: Miejsca Piastowego – Dorota Chilik oraz Żurawicy – Tomasz Szeleszczuk.

Pomoc pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest przeznaczona dla gmin, które zdecydują się realizować projekty w zakresie: aktywizacji lokalnych społeczności ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości, integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi lub modernizacji przestrzeni wiejskiej.

Program stanowi realizację zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020, która w części odnosi się do celu strategicznego: Obszary Wiejskie i rolnictwo, z ujętym m.in. priorytetem „Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej”. Realizacje tego priorytetu będą działania ukierunkowane na:

 

  1. Integrację i aktywizację społeczności wiejskich.
  2. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
  3. Modernizację przestrzeni wiejskiej.

 

Na realizację programu Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył kwotę w wysokości 757 695 zł. Pozwoli ona na przyznanie pomocy 76 gminom, których wnioski uzyskały najwyższą punktację. Dofinansowanie dla każdej z gmin nie może przekroczyć 10 tys. zł. Pozostałą część dokłada gmina.

W ramach projektów modernizowana jest ogólnodostępna infrastruktura, miejsca wypoczynku takie jak place zabaw, skwery i boiska sportowe. Powstaje mała architektura w tym obiekty służące turystyce i wypoczynkowi. Wyposażane są budynki pełniące funkcje kulturalne i integracyjne. Niewątpliwie w każdym przypadku są to środki dobrze wykorzystane ponieważ wydawane są zgodnie z oczekiwaniami lokalnych społeczności i służą realizacji potrzeb zapisanych w sołeckich strategiach rozwoju wsi.

Efektami realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020, osiągniętymi poprzez dofinansowanie poszczególnych projektów będą: większa integracja mieszkańców obszarów wiejskich oraz wzrost ich aktywności, większa świadomość mieszkańców w zakresie obywatelskiego zaangażowania
w dobro wspólne, wzrost popularności idei partnerstwa poprzez udział sektora prywatnego w realizowaniu zadań na rzecz dobra lokalnej społeczności, promocja Programu poprzez upowszechnianie wiedzy o nim.

Dep. PROW
fot. BP/UMWP

 

 

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego