Cieszymy się, że możemy kolejnymi środkami wesprzeć samorządy regionu. Zależy nam na rozwoju infrastruktury drogowej, a jednocześnie na wszelkich działaniach, które są wsparciem dla naszego rolnictwa – mówił wicemarszałek Piotr Pilch podczas uroczystego podpisania umów na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych w gminach Podkarpacia.

Wicemarszałkowie Piotr Pilch i Ewa Draus oraz 11 samorządowców z podkarpackich gmin w siedzibie urzędu marszałkowskiego uczestniczyło w uroczystości, w czasie której do lokalnych samorządów trafiły środki rozdysponowane przez zarząd województwa.

- Bardzo się cieszę, że dziś rozpoczynamy podpisywanie umów na środki, na które wszyscy czekają. Drogi to jest wielki problem dla każdego szczebla samorządu. Dziś staramy się poprawić funkcjonowanie rolnictwa, przyczynić się do tego, aby w jaki największym stopniu rozwijał się sektor rolniczy. Dostępność do gruntów rolnych jest niezwykle ważna zwłaszcza na Podkarpaciu, gdzie mamy duże rozdrobnienie – mówiła w Rzeszowie wicemarszałek Ewa Draus.

Zarząd Województwa Podkarpackiego na swym posiedzeniu 9 maja podzielił środki budżetu województwa, które pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019.

Kwota jaką dysponował zarząd do podziału to ponad 13 mln złotych. Te pieniądze zarząd przeznaczył na budowę i modernizację dróg dojazdowych, zakup sprzętu do pomiaru gruntów oraz odkrzaczanie gruntów rolnych.    

- 12, 5 mln złotych przeznaczamy na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla 141 gmin. Prawie 64 tysiące złotych na dojazd do gruntów rolnych dla jednego z powiatów. Za kolejne prawie 47 tysięcy złotych cztery powiaty kupią sprzęt pomiarowy i informatyczny oraz  oprogramowanie – wymieniał środki rozdysponowane przez zarząd województwa wicemarszałek Piotr Pilch.

20 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na prace przy odkrzaczaniu ponad 5 hektarów gruntów rolnych dla jednej z podkarpackich gmin.  

W uroczystym podpisaniu umów w siedzibie urzędu marszałkowskiego uczestniczyli samorządowcy z Baranowa Sandomierskiego, gminy wiejskiej Przemyśl, Jaślisk, Kolbuszowej, Medyki, Mielca, Orłów, Przecławia, Sanoka, Tryńczy oraz Tyrawy Wołoskiej.

- Są to środki, które pozwalają na lepsze wykorzystanie potencjału rolnictwa na terenach wiejskich, na rozwój tych terenów, a tym samym na jakość życia mieszkańców. Bardzo dziękuję zarządowi województwa – mówił Marek Mazur burmistrz Baranowa Sandomierskiego.

Swoje podziękowania pod adresem zarządu skierowali wszyscy włodarze gmin, podkreślając, jak ważne są to środki dla ich lokalnych społeczności.

- Trzeba podkreślić, że ilość tych środków wzrosła w stosunku do poprzednich lat i to jest dla nas niezwykle ważne. A trzeba zaznaczyć, że dzięki różnym środkom przekazywanym przez zarząd województwa i przez wojewodę znacząco w ostatnich latach poprawia się infrastruktura drogowa gmin Podkarpacia i za to też bardzo gorąco dziękuję – zaznaczył wójt Andrzej Huk z gminy wiejskiej Przemyśl.

- Po razie pierwszy uczestniczę w podpisaniu umowy na środki przeznaczone na ten cel. W imieniu własnym i mieszkańców pragnę bardzo podziękować zarządowi województwa. Każda złotówka ma wpływ na rozwój naszej społeczności – mówiła w Rzeszowie Renata Siembab burmistrz Przecławia.

Rozdział środków dokonano według kryterium, którym jest wysokość dochodów powstałych na obszarze gmin z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Jeżeli gmina miała dochody do 50 000 zł to mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości do 75 000 zł, a jeżeli dochody sięgały powyżej 50 000 zł - dofinansowanie w wysokości do 85 000 zł,                            

Dla kilkunastu gmin Zarząd zwiększył dofinansowanie do 150 000 złotych, szczególnie tam, gdzie dofinansowanie przeznaczone jest na zadania realizowane na drogach dojazdowych do winnic oraz na obiektach poscaleniowych.

- W przyszłym roku jako zarząd województwa planujemy uruchomienie kolejnych zadań finansowanych ze środków budżetu województwa. Wiemy, jakim problemem dla rolników jest wysychanie studni, dlatego chcemy dać możliwość budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. Będzie to dofinansowanie dla małych zbiorników o powierzchni do kilku tysięcy metrów kwadratowych służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów rolnych – mówił na zakończenie spotkania wicemarszałek Piotr Pilch.

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od wysokości przyjętego planu wydatków na ten cel w roku 2020 oraz zapotrzebowania gmin na tego typu zadania. Szczegóły dotyczące tego zadania zostaną opublikowane na stronie internetowej UMWP w najbliższym czasie.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Daniel Kozik
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP