Jesteśmy dumni, że to właśnie nasz region jest postrzegany jako ten, który od lat stawia na żywność wysokiej jakości, jako ten który ją dostarcza i skutecznie promuje – powiedział marszałek Władysław Ortyl uroczyście otwierając Ekogalę 2018 Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości.

7 i 8 grudnia odbywają się one w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa.

Już po raz dwunasty Ekogala promuje podkarpacką i polską żywność najwyższej jakości, jednocześnie dając szansę zaprezentowania produktów tradycyjnych z różnych regionów Europy, a nawet świata.

Ekogala na trwałe wpisała się w kalendarzimprez targowo-wystawienniczych dedykowanych rolnictwu ekologicznemu w Polsce. Stała się doskonałym miejscem do nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy wytwórcami i dystrybutorami żywności oraz produktów ekologicznych. To także świetna okazja do zapoznania się z nowymi trendami i technologiami w branży czy wreszcie szansa wymiany doświadczeń. Jesteśmy dumni, że to my od lat wyznaczamy szlaki i promujemy modę na produkty tradycyjne i ekologiczne – podkreślał w swym powitalnym przemówieniu marszałek Władysław Ortyl.

W tegorocznej Ekogali uczestniczy 147 wystawców, producentów i wytwórców a także instytucje okołorolnicze, certyfikujące oraz urzędy marszałkowskie. Wystawcy prezentują  ryby, oleje, nabiał, pieczywo, owoce, warzywa, soki, miody, wyroby cukiernicze, wędliny, mięsa, zioła, kosmetyki, środki nawozu roślin. Liczną grupę, bo aż  25 wystawców, stanowią goście z Chin, Ukrainy, Rumunii i Grecji.

Cieszymy się, że Ekogala jest to także świetne miejsce prezentacji produktów tradycyjnych wpisanych na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nasz region zarejestrował 230 produktów. Na tegorocznych targach będą promujące się Gospodarstwa Agroturystyczne i Zagrody Edukacyjne – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.        

Od początku istnienia imprezy gościli na niej wystawcy z zagranicy. Już po raz drugi na Ekogali pojawili się goście z Chin. Marszałek Władysław Ortyl spotkał się z delegacją reprezentującą chiński region Kuangsi Chuang. Na czele delegacji stoi dyrektor departamentu handlu Regionu Autonomicznego Kuangsi Chuang pan Diao Weihong.

W czasie Ekogali zaprezentowanych zostało 100 inicjatyw w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi samorząd województwa realizujemy od 2012 roku. Jesteśmy jednym z pięciu województw w Polsce, które zdecydowało się na takie działanie.  Celem programu jest integrowanie i aktywizowanie społeczności wiejskiej, zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale również modernizacja przestrzeni wiejskiej – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Obecnie rozszerzamy program o nową inicjatywę związaną z ideę stworzenia „Uniwersytetu samorządności”. Nawiązuje ona do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program ruszy w 2019 roku, samorząd województwa przeznacza na ten cel 300 tys. złotych – mówił podczas Ekogali wicemarszałek Piotr Pilch.   

Wdrożenie projektu będzie się odbywać w trzech etapach obejmujących lata 2018 - 2020. 

Koncepcja „Uniwersytetu Samorządności” wpisuje się w założenia Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2017 – 2020 o zakłada, że w regionie powstanie 21 placówek Uniwersytetu Samorządności, po jednej w każdym powiecie. W placówkach tych mają odbywać się w weekendy wykłady, szkolenia, spotkania edukacyjne dla mieszkańców. 

Jak co roku w Ekogala to miejsce, które gromadzi kilka tysięcy ludzi. Konferencje, spotkania, degustacje, konkursy oraz pokazy gotowania i rękodzieła. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na żywność najwyższej jakości zarówno wytwarzaną zgodnie z tradycyjnymi recepturami, ze składników wysokiej jakości, ale także ekologiczną. To także świetna okazja, żeby poczuć atmosferę przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Ekogala to jednocześnie forum wymiany wiedzy, doświadczeń, miejsce spotkania z klientami a także czas na rozmowy handlowe i zawieranie umów.

Kiedy przed 11 laty zaczynaliśmy jako współorganizatorzy Ekogali zakładaliśmy, że chcemy edukować, promować żywność wysokiej jakości, szukać dla niej nabywców. Przez lata ta impreza się rozrastała i nadal rozrasta. Świadomość i potrzeby klientów się zmieniają. W nowym roku wchodzą nowe przepisy dotyczące rolniczej sprzedaży bezpośredniej przez rolników i to dla nas wielka szansa – podkreśla Piotr Puchalski prezes  Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego.

Jednym z paneli dyskusyjnych była debata organizowana przez Polską Ekologię, panel dyskusyjny „Promocja Polskiej Żywności wysokiej jakości ze środków publicznych – bariery i zagrożenia”.

Na scenie Ekogali pierwszego dnia imprezy rozstrzygnięta została także siódma edycja konkursu Piękna Wieś Podkarpacka. Promuje on dbałość mieszkańców o piękno i estetykę swych wspólnot i realizowany jest w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

W tym roku w konkursie udział wzięło 20 miejscowości. Pierwsze miejsce zajęły Bratkowice w gminie Świlcza, drugie przypadło Gniewczynie Łańcuckiej w gmina Tryńcza. Na trzecim znalazł się Korzeniów w gminie Żyraków.

Wielu odwiedzających Ekogalę w prezencie otrzymało choinki podarowane przez  Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz sianko na stół wigilijny.

Drugiego dnia Ekogali czyli w sobotę 8 grudnia, w samo południe rozpocznie się pokaz gotowania „Vip-y gotują”. W zmaganiach kulinarnych będą brali udział - Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele delegacji Chińskiej, Krystian Herba polski sportowiec specjalizujący się w trialu rowerowym oraz Małgorzata Szumska z „Kalejdoskopu podróżniczego”.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP