Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Rolnictwo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

|
Jerzy Tubiak
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

Oferty należy składać w terminie do 25 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r.