Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu, koordynującą PDO dla województwa podkarpackiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Wojewódzkiego Zespołu PDO podjęto decyzję o utworzeniu ,,Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa” na rok 2018 dla odmian: pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, soi, ziemniaka jadalnego średnio wczesnego i późnego.
Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2016/2017 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:

 

Gatunek - Rzepak jary

Gatunek – Rzepak ozimy

Gatunek - Jęczmień jary

1.      Agra

1.      Alvaro KWS F1

1.      Basic

2.      Kaliber F1

2.      Archimedes F1 kk ®

2.      Ella

3.      Karo

3.      DK Exalte F1

3.      Kucyk

4.      Legolas F1

4.      DK Exspiro F1 ®

4.      KWS Atrika

5.      Lennon

5.      DK Expression F1 ®

5.      KWS Irina

6.      Lumen F1

6.      DK Exstract F1 ®

6.      Oberek

7.      Markus

7.      DK Platinium F1 kk ®

7.      Radek

 

8.      ES Cesario F1 ®

8.      Soldo

 

9.      ES Imperio F1 ®

9.      RGT Planet ®

 

10.  ES Valegro

 
 

11.  Kuga F1 ®

 
 

12.  Lohana

 
 

13.  SY Florida F1

 
 

14.  SY Ilona ®

 
 

15.  SY Rokas ®

 
     

Gatunek - Jęczmień ozimy

Gatunek - Owies

Gatunek - Pszenica jara

1.      Antonella

1.      Arden

1.      Goplana

2.      KWS Kosmos ®

2.      Bingo

2.      Harenda

3.      KWS Meridian

3.      Elegant ®

3.      Mandaryna

4.      Souleyka

4.      Harnaś

4.      Nimfa

5.      SU Elma

5.      Komfort

5.      Tybalt

6.      Quadriga ®

6.      Pascal

 

7.      Zenek

   
     

Gatunek - Pszenica ozima

Gatunek - Pszenżyto ozime

Gatunek - Żyto ozime

1.      Artist

1.      Borowik

1.      Dańkowskie Amber

2.      Belissa

2.      Fredro

2.      Dańkowskie Diament

3.      Hondia

3.      Meloman

3.      Dańkowskie Rubin

4.      Linus

4.      Panteon ®

4.      Dańkowskie Złote

5.      Mulan

5.      Rotondo

5.        KWS Livado F1 ®

6.      Ostroga /°

 

6.      Stanko

7.      Patras

 

7.      SU Performer F1

8.      Pokusa

 

8.      SU Stakkato F1

9.      RGT Kilimanjaro

 

9.      SU Nasri F1 ®

   

10.  SU Promotor F1 ®

     

Gatunek - Soja

Gatunek – Ziemniaki
jadalne śr-wczesne i śr-późne

 

1.      Abelina

1.      1. EL Mundo - CCA

 

2.      Aligator

2.      Laskara

 

3.      Mavka

3.      Jelly

 

4.      Sultana ® CCA

4.      Jurek

 
 

5.      Mazur

 
 

6.      Oberon

 
 

7.      Laskara

 
 

8.      Jelly

 
 

9.      Jurek

 
 

10.  Mazur

 
 

11.  Oberon

 
 

12.  Satina

 

 

® - odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie rocznych badań lub mniejszej liczby doświadczeń

º - odmiana o kłosie ościstym

F1 – odmiana mieszańcowa

CCA – Odmiana z Wspólnotowego Katalogu

- Lista zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie podkarpackim do roku 2017.

- Odmiany umieszczone na „Liście odmian zalecanych do uprawy.” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

- Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.