- Mam satysfakcję z tego, że tu w Polsce, w Jasionce dyskutujemy o sprawach najważniejszych dla rolnictwa w Polsce i Europie. W tej debacie biorą  udział politycy z różnych stron Europy. Jeżeli najważniejszym przesłaniem tej debaty będzie poczucie wspólnoty, że ponad różnymi podziałami potrafimy z troską dyskutować, to będzie to niezwykle ważne. A jesteśmy w momencie szczególnie ważnym dla rolnictwa, przed nową perspektywą finansową, po Brexicie. Tym ważniejsze są takie debaty - mówił otwierając Europejskie Forum Rolnicze Artur Balazs, prezes Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

- Symbolicznie spotykamy się w marcu – miesiącu urodzenia i odejścia marszałka Józefa Ślisza. To odległe czasy kiedy walczył on o NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Wtedy była walka o zarejestrowanie związków, wtedy był głód wolności. Trzeba pamiętać, że to najważniejsze osiągnięcie było nam wtedy dane. Dlatego tak ważne jest, że spotykamy się  dziś by dyskutować o sprawach ważnych  - mówił w Jasionce prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Rady Programowej Fundacji.       

Organizowane od wielu lat Forum – od kilku w Jasionce, przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej odbywa się pod auspicjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest ono miejscem spotkań i dyskusji, dotyczących tematów kluczowych dla polskiego i europejskiego rolnictwa.

W tegorocznym Forum uczestniczą przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i mediów – miedzy innymi Phil Hogan – komisarz UE ds. rolnictwa, polscy ministrowie Krzysztof Jurgiel, Joachim Brudziński i Halina Szymańska, ministrowie rolnictwa z Francji i Czech, parlamentarzyści z całej Polski, przedstawiciele ministerstw rolnictwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej  i wielu innych ekspertów z dziedziny rolnictwa z Polski i Europy. Gościem Forum był abp Andrzej Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński.    

List do uczestników forum skierowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. 

W tym roku partnerem Forum jest województwo podkarpackie, a sama impreza w  dniach 23-24 marca 2018 r. odbywa się w Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A ARENA.

- Serdecznie witam Państwa na Podkarpaciu, w miejscu gdzie pracował i mieszkał śp. Marszałek Józef Ślisz. Jesteśmy świadomi, że miejsca które się budują i rozwijają, czynią to także dlatego, że mają w swoim „kodzie genetycznym” wielkość oso, które w tym miejscu żyły, pracowały, które wnosiły tu wiele dobrego. Bez wątpienia taką osobą był właśnie marszałek Ślisz i jego osoba nas tu gromadzi. Jesteśmy regionem, w którym rolnictwo ma bardzo duże znaczenie, choć nie ma u nas dużych gospodarstw, często małe ekologiczne. Jesteśmy regionem innowacyjnym, mamy przemysły lotniczy czy motoryzacyjny. Ale te innowacje umiemy połączyć w naszym dziedzictwem, z tradycją, z wiarą ojców. To w cale się nie kłóci, wręcz przeciwnie daje zwitny efekt rozwojowy.  A z drugiej strony te innowacje widzimy nie tylko w gospodarce, one są tak samo ważne w rolnictwie, w zarządzaniu, w wielu dziedzinach – mówił witając gości Forum marszałek Władysław Ortyl. 

Pierwszego dnia Forum odbyła się debata poświęcona nowej perspektywie budżetowej WPR – jej priorytetom, założeniom i propozycjom zmian. Wzięli w niej udział Phil Hogan – Komisarz ds. Rolnictwa UE oraz ministrowie rolnictwa kilku krajów Europy. 

- Za nami trudne wydarzenia. Jesteśmy po decyzji o Brexicie, to wiąże się ogromną kwotą 12 mld euro z budżetu Unii i jakoś musimy sobie poradzić z tym brakiem, przy pomocy krajów członkowskich UE. Przed nami decyzje o nowej perspektywie finansowej. Wspólna Polityka Rolna (WPR) będzie realizować nowe cele, takie jak wspieranie inteligentnego i odpornego sektora rolnego, wzmocnienie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu oraz wzmocnienie tkanki społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. Nastąpi znacząca zmiana realizacji wspólnej polityki rolnej. Obecny system zostanie zastąpiony nowym systemem wdrażania, w którym, zgodnie z zasadą pomocniczości, znacznie większą rolę odgrywać będą państwa członkowskie i regiony – mówił w Jasionce Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich UE. Dla KE kluczowe jest zapewnianie, aby finansowanie przynosiło konkretne rezultaty. 

Na przełomie czerwca i lipca 2018 roku Komisja Europejska będzie prezentowała pierwsze projekty rozporządzeń, które szczegółowo określą  unijna polityka rolną po 2020 roku. 

Podkarpackie jest regionem dla którego rolnictwo ma duże znaczenie – mówi marszałek Władysław Ortyl. Stąd nasze zaangażowanie w Europejskie Forum Rolnicze, jako przestrzeń, w której podejmuje się ważne dla rolnictwa tematy – podkreśla marszałek. 

 

Pierwszy dzień Forum zwieńczyła uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Ślisza. 

- Józef Ślisz to człowiek, którego miejsce znajduje się w Panteonie Wielkich Polaków i dlatego nagroda jego imienia ma tak wielkie znaczenie – napisał w liście do uczestników Forum prezes PiS Jarosław Kaczyński. List od prezesa Jarosława Kaczyńskiego odczytał minister MSWiA Joachim Brudziński.     

Laureatem nagrody zostało Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Nagrodę odebrała prezes Towarzystwa -  Anna Stupnicka-Bando, Irena Senderska-Rzońca - wiceprezes oraz Edward Szylar z małżonką – Sprawiedliwi z Podkarpacia. Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata od 1985 toku zrzesza Polaków, którzy zostali uhonorowani medalami „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”. Przyznaje go Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie od 1963 roku. Polskie Towarzystwo upamiętniania Polaków niosących pomoc Żydom, szerząc wiedzę o okupacji hitlerowskiej, Zagładzie i ratowaniu ludności żydowskiej. Za swój cel stawia sobie także walkę z antysemityzmem, ksenofobią oraz nietolerancją.

- Jestem wzruszona tym, że Fundacja przyznaje nagrodę imienia mojego ojca, w ten sposób podtrzymując pamięć o nim. Bardzo za to dziękuję i gratuluję nagrodzonym – mówiła w czasie uroczystości Elżbieta Bieniasz, córka Józefa Ślisza.  

Nagrodę im. Józefa Ślisza przyznaje Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz – córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP. 

Nagrodę wręczyli wspólnie Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Elżbieta Bieniasz oraz Artur Balazs.     

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. W ciągu 32 lat naszego istnienia zostaliśmy nagrodzeni tylko raz, przez Fundację Shalom tytułem „Strażników Pamięci”. Z tą większa wdzięcznością przyjęliśmy decyzję kapituły o przyznaniu nam Nagrody im. Józefa Ślisza. Wśród członków naszego towarzystwa bardzo wielu było rolnikami, którzy narażali swe życie dla ratowania bliźnich. Towarzystwo nasze pielęgnuje pamięć o gehennie, jaką nasi współobywatele przeszli w czasie Holokaustu oraz o obywatelach ratujących ich życie. Chcemy uświadomić Polakom, jak wielu naszych rodaków pomagało Żydom -  powiedziała, tuż po uroczystym wręczeniu Nagrody im. Józefa Ślisza  prezes Polskiego Towarzystwa  Sprawiedliwych Anna Stupnicka - Bando. 

Nagroda im. Józefa Ślisza przyznana została w przeddzień 24 marca, kiedy to mija 74. rocznica mordu na rodzinie Ulmów oraz na ukrywanych przez nich Żydach z rodzin Grünfeldów, Didnerów  i Goldmanów. Właśnie 24 marca po raz pierwszy obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe podpisał prezydent Andrzej Duda. 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w tym roku po raz drugi nagrodziła tych, którzy  angażują się w działalność prospołeczną. Nagroda im. Józefa Ślisza, upamiętnia jednego z najbardziej zasłużonych działaczy na rzecz rozwoju polskiej wsi, wicemarszałka Senatu RP przez dwie kadencje, wieloletniego przywódcę NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, jednego z przywódców strajków rolniczych na Podkarpaciu w 1981 roku oraz jednego z sygnatariuszy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. 

Celem jej przyznawania jest honorowanie organizacji i osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. 

  

Aleksandra  Gorzelak – Nieduży 

FOTO Michał Mielniczuk, 

VIDEO Sebastian Kieszkowski 

Biuro Prasowe UMWP